Inactive Models

Steel-string Guitars

Standard Series

D350E D350L D351SG

Natura Series

D550E D550T (replaced by D550) D550TB
D550TCP (replaced by D550CE) D550TP D555
D555CE D560 D560B
D560E D560CE D560EB
D560T D560TP D560TCP
D610 (replaced by D600) D610CE (replaced by D600CE) D610L (replaced by D600L)
D610T D640T (replaced by D710) D670
G570ETB G570L G640
G730CE T550CE  

Concorda Series

CD670 CG530 CG570TB


Classical Guitars

Standard Series

N350E N350L  

Natura Series

N550E N550T (replaced by N550) N550TCP (replaced by N550CE)
N550TP N560 N560T
N610 (replaced by N660) N610T (replaced by N660CE) N640T (replaced by N740)